Dopalacze – nowe przepisy w UE

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie reformy przepisów o nowych substancjach psychoaktywnych. Unia Europejska będzie mogła szybciej reagować na pojawiające się na rynku dopalacze i zakazywać ich sprzedaży. Unijni prawodawcy chcą:

  • usprawnienia systemu wczesnego ostrzegania, co pozwoliłoby szybciej wykrywać niebezpieczne substancje i pomóc w lepszej ochronie przed negatywnymi skutkami ich zażywania.
  • przyspieszenia procedur zakazujących sprzedaży danej substancji na rynku Unii Europejskiej.
  • Procesy analizy i oceny ryzyka dotyczące nowych substancji psychoaktywnych mają być przeprowadzane znacznie szybciej, a czas oczekiwania na wyniki skrócony nawet o połowę.
  • Nowe regulacje skrócą też z 12 do 6 miesięcy czas, jaki państwa członkowskie będą miały na przyjęcie unijnych decyzji ws. dopalaczy do swojego prawa krajowego i ewentualne wprowadzenie zakazu sprzedaży konkretnej substancji.
  • Ponadto państwa UE zobowiązane zostaną do informowania pozostałych krajów Wspólnoty o pojawieniu się nowych substancji psychoaktywnych na ich rynku.
Rozporządzenie powinno zostać w najbliższych miesiącach formalnie przyjęte przed Radą Unii Europejskiej.