droższe parkowanie

Drożej za parkowanie w centrum! Nawet 9 zł za pierwszą godzinę postoju auta trzeba będzie zapłacić w śródmieściu dużego miasta. Ministerstwo Rozwoju chce, by 16 największych miast polskich (powyżej 200 tys. mieszkańców) mogło pobierać wyższe stawki za parkowanie. Chodzi m.in. o: Warszawę, Kraków, Poznań czy Gdańsk. Kierowcy zapłacą również za parkowanie w niedzielę i sobotę. W ślad za dużymi miastami chcą pójść mniejsze, zwłaszcza te o charakterze turystycznym. Domagają się więc zmian. Swoje postulaty samorządowcy zgłosili podczas konsultacji publicznych dotyczących projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publicznym-prywatnym, która zawiera też zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych, regulujących zasady parkowania.